Identificeren

Breng organisatie breed
alle risico’s eenvoudig in kaart.

Analyseren

Bepaal de financiële, maatschappelijke en operationele impact.

Beheersen

Neem preventieve en schadebeperkende maatregelen.

Monitoring

Bewaak actief de risico’s en stuur waar nodig bij met nieuwe maatregelen.

Voorkom schade. Voldoe aan normen. Boek nog meer succes.

Meer weten over succesvol risicomanagement?

Benieuwd hoe u grip kunt krijgen op risico’s om zo schade te voorkomen en tegelijkertijd te voldoen aan de norm? Download dan onze brochure Risicomanagement.

Door een integrale aanpak worden risico’s kansen!

“De voornaamste trend is dat risicomanagement steeds breder getrokken wordt. Waar organisaties eerder vooral operationeel keken naar losse domeinen – en daarmee tamelijk reactief werkten – zijn veel bedrijven nu bezig om het organisatie breed in te richten en pro actiever te werken.” Lees in dit artikel meer hoe met een integrale aanpak risico’s kansen worden.

ISO 9001 - certificering

ISO

Speelt een ISO certificering, zoals ISO 15189, een rol? Lees hier meer over de wijze waarop onze oplossing helpt.

Deze bedrijven gingen u voor:

Brocacef
ORO

Risicomanagement is een continu proces.

Tien jaar geleden is één van onze directieleden – Marieke Kessels – gepromoveerd aan de TU/e op het onderwerp Risicomanagement. Op basis van deze kennis en ervaring is onze visie op het gebied van risicomanagement tot stand gekomen. Dit heeft geleid tot een praktische en complete risicomanagement oplossing. Grip krijgen op risico’s gaat namelijk verder dan het identificeren, analyseren, beheersen en monitoren van bedreigingen.

De organisaties die wij helpen gebruiken naast onze risicomanagement oplossing ook andere tools. Voor succesvol risicomanagement is het essentieel invulling te geven aan de volgende vier onderwerpen:

Documenten & Processen

Maak risico’s zichtbaar door ze op te nemen in processen en documenten.

Melden &
Analyseren

Leer van gemaakte fouten door incidenten te melden en te analyseren.

Meten &
Inspecteren

Voer praktische audits en checks uit ter verrijking van het risicoprofiel.

Leren &
Toetsen

Maak medewerkers bewust van procedures a.d.h.v. lesmateriaal.

© Infoland BVBA 1998-2018