Melden

Leg afwijkingen, klachten, ongevallen of andere gebeurtenissen eenvoudig vast in een geïntegreerd systeem.

Afhandelen

Verwerk de meldingen snel en efficiënt op basis van een workflow. Notificaties en volledige dossieropbouw ondersteunen het proces.

Analyseren & Leren

Onderzoek de meldingen en zet de analyse om in concrete acties om kennis, gedrag of vaardigheden te delen en te veranderen.

Verbeteren

Voer verbeteringen door om herhalingen te vermijden. Slimme rapportages zorgen voor een actueel en volledig overzicht.

Verhoog het zelflerende karakter binnen uw organisatie in vier stappen. Boek nog meer succes.

Meer weten over succesvol melden & analyseren?

Benieuwd hoe u medewerkers aanmoedigt om meldingen te maken? Download snel onze brochure.

Verbeteren en ondersteunen van informatiebeveiliging

Elke organisatie heeft te maken met risico’s op het gebied van vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van data. Heeft u inzicht in deze risico’s? Legt u alle beheersmaatregelen vast die op uw organisatie van toepassing zijn? Wij kunnen u bij dit proces ondersteunen om zo uw informatiebeveiliging te verbeteren.

Infoland is ISO 27001 gecertificeerd

ISO

Speelt een ISO certificering, zoals ISO 15189, binnen uw organisatie ook een belangrijke rol? Lees dan hier meer over de wijze waarop onze oplossing u kan helpen.

Deze bedrijven gingen u voor:

Amstelring

Melden & analyseren leidt tot een verbetering van de veiligheid.

Het melden van incidenten heeft vaak als doel om een leerproces in gang te zetten. De inhoudelijke lessen, maar zeker ook het meldingsproces, leiden tot een verbetering van de veiligheid binnen een organisatie. Op basis van een door ons uitgevoerd (promotie)onderzoek én jarenlange praktijkervaring, hebben we een krachtige visie en aanpak ontwikkeld.

De organisaties die wij helpen, gebruiken naast onze meld-en-analyseer-oplossing ook andere tools. Voor het succesvol melden en analyseren, is het essentieel om invulling te geven aan de volgende vier onderwerpen:

Documenten & Processen

Maak risico’s zichtbaar door ze op te nemen in processen en documenten.

Risico-
management

Krijg grip op risico’s en voorkom zo schade en boek nog meer succes.

Meten &
Inspecteren

Voer praktische audits en checks uit ter verrijking van het risicoprofiel.

Leren &
Toetsen

Maak medewerkers bewust van procedures a.d.h.v. lesmateriaal.

© Infoland BVBA 1998-2018