De keuze voor SaaS betekent: controle uit handen geven. Dat kan best eng zijn.
Het is dan ook belangrijk om goed na te gaan op welke manier de continuïteit gegarandeerd wordt als je kiest voor SaaS. Wij vertellen je er graag alles over.

Hoe zorgen wij voor hoge beschikbaarheid van de software?

Onze SaaS-dienstverlening is gebaseerd op het platform-as-a-service concept binnen Microsoft Azure. Dit houdt in dat Microsoft zorgt voor doorlopende hoge beschikbaarheid van de dienst, o.a. door redundantie van alle onderdelen.

Voor de opslag van gegevens maken we gebruik van Azure SQL met de “Business Critical tier” met availability zones. Dit betekent dat er naast de primaire node continue 1 tot 3 secundaire nodes actief zijn, die zich bevinden in andere fysieke datacentra.

Voor de opslag van bestanden maken we gebruik van Azure Blob Storage met GZRS (Geografisch zone-redundante opslag) voor redundantie. De gegevens staan dus altijd (synchroon) verspreid over minimaal 3 fysieke locaties.

Infoland bewaakt de beschikbaarheid van de hosting omgeving en de daarop draaiende software 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hiervoor maken wij gebruik van de software van Uptrends, ActiveXperts en de uitgebreide mogelijkheden binnen het Azure platform.

We zorgen ervoor dat je omgeving altijd goed presteert. We doen dit door het continue meten van het gebruik van de resources. Indien nodig kunnen we eenvoudig resources verhogen of uitbreiden.

Eventuele storingen detecteren wij direct en nemen we (24/7) binnen 15 minuten in onderzoek. Bij het oplossen van storingen, kunnen wij waar nodig terugvallen op de 24/7 support van onze partners.

Het up-to-date houden van de softwarematige elementen in de infrastructuur is belangrijk om de software te wapenen tegen hacks, kwaadaardige software (zoals ransomware) en andere aanvallen. Zowel Infoland als onze partners zorgen er dan ook voor dat de gehoste omgeving is voorzien van de laatste updates voor het OS en de ondersteunende producten.

Dankzij onze slimme infrastructuur en software-architectuur zijn we in staat om eindgebruikers steeds minder te laten merken van updates. Alle onderdelen zijn redundant uitgevoerd, waarbij één instantie uit roulatie gehaald kan worden voor onderhoud & updates, terwijl andere instanties ervoor zorgen dat gebruikers ongestoord door kunnen werken.

In die gevallen waar we de update niet volledig ongemerkt kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld bij major updates voor onze software) doen we er alles aan om de onbeschikbaarheid zo kort mogelijk te houden én plannen we de werkzaamheden op een tijdstip waarvan we (uit anonieme statistieken) weten dat we een minimaal aantal gebruikers hinderen.

Wat als er toch iets niet goed gaat?

We beschikken over (bedrijfs)continuïteitsplannen zodat we snel kunnen schakelen bij een eventuele calamiteit. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat de impact zo beperkt mogelijk blijft.

In het geval dat de software niet beschikbaar of niet bereikbaar is (denk bijvoorbeeld aan de uitval van de internetverbinding van jouw organisatie) dan zijn er diverse andere mogelijkheden om ervoor te zorgen dat medewerkers in jouw organisatie toch toegang hebben tot essentiële informatie. Bijvoorbeeld een periodieke export van bepaalde sets documenten naar noodlaptops binnen jouw organisatie, of het gebruik van de Zenya Search app in offline-modus.

Voor de opslag van gegevens maken we gebruik van Azure SQL en Azure Blob Storage.

Van iedere Azure SQL database wordt elke 5-10 minuten een transactionele log backup gemaakt, elke 12-24 uur een differentiële backup en elke week een volledige backup van de Azure SQL database. Backups worden over een periode van 2 weken bewaard, hierdoor kunnen gegevens naar ieder willekeurig moment (op 5-10 minuten nauwkeurig) in de afgelopen 2 weken worden hersteld. Een kopie van de back-ups wordt opgeslagen in een ander datacentrum, wat zich op voldoende geografische afstand (maar altijd binnen de EER) bevindt.
Ieder Azure Blob Storage account beschikt over een “Point in Time” herstel mogelijkheid. Er staat er altijd een backup (asynchroon) van minder dan 15 minuten oud in een andere datacentrum, wat zich op voldoende geografische afstand binnen (maar altijd binnen de EER) bevindt.

Je kunt een verzoek indienen om een back-up terug te plaatsen. In overleg met Infoland wordt er dan een eventuele restore uitgevoerd. Deze handeling wordt door Infoland uitgevoerd. Aan het terugplaatsen van een back-up op jouw verzoek kunnen kosten verbonden zijn.

Maandelijks worden door Infoland file-restore testen uitgevoerd.

We maken gebruik van het Microsoft Azure platform-as-a-service, waarbij we gebruik maken van Microsoft Azure regio’s die bestaan uit meerdere fysieke datacentra. In het onwaarschijnlijke geval dat een datacenter uitvalt, worden daar draaiende processen instant overgenomen door andere datacenters binnen dezelfde regio.

In het onwaarschijnlijke geval dat Infoland niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, kan de continuïteit van de SaaS-dienst voor jouw organisatie worden gewaarborgd middels een escrowregeling.
Iedere klant van Infoland heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve escrowregeling. Doordat de escrowregeling op basis van collectiviteit wordt aangegaan, kunnen de kosten voor de deelnemende leden aanzienlijk lager uitvallen dan wanneer iedere organisatie een individuele escrowregeling zou moeten aangaan met Infoland.

De escrowprovider zorgt ervoor dat – wanneer de situatie zich voordoet – de hosting providers gewoon doorbetaald worden. En dat daarmee de SaaS-dienst gewoon in de lucht blijft, zodat jij gewoon gebruik kunt blijven maken van de software.
Dit geldt voor een periode van 3 maanden,  zodat er voldoende tijd is voor de deelnemers van de escrowregeling om een nieuwe overeenkomst te treffen met een hosting provider of een andere passende oplossing te zoeken.

Gegevens die worden ingevoerd in onze software, blijven altijd eigendom van jouw organisatie.
Mocht je, om wat voor reden dan ook, willen of moeten stoppen met het gebruik van de Infoland software, dan kunnen de ingevoerde gegevens geëxporteerd worden. Hiervoor zijn in de software exportfuncties beschikbaar, met output naar gangbare formaten (Excel-, Word-, PDF- en ZIP-bestanden). Desgewenst kan Infoland bij het beëindigen van het abonnement ook eenmalig de volledige gegevens in de vorm van een Microsoft SQL Server back-up bestand (BAK-file) en eventueel losse bijbehorende bestanden aanleveren.

Hoe houdt Infoland mij op de hoogte?

Door bovenstaande maatregelen komt het weinig voor dat gepland onderhoud voor hinder zorgt. In de gevallen dat er toch enige mate van overlast verwacht wordt, kondigen wij dit vooraf aan. Dit doen we via e-mail (naar de contactpersoon die jouw organisatie heeft aangewezen) en via onze onderhoudspagina.

In het onwaarschijnlijke geval dat zich een acute storing voordoet met impact op de beschikbaarheid of performance, dan laten we dat direct weten. Dit doen we via e-mail (naar de contactpersoon die jouw organisatie heeft aangewezen) en via onze website.

Wij werken samen met:

Om de betrouwbaarheid en continuïteit van jouw data te garanderen, werken we samen met zorgvuldig geselecteerde partners.

Microsoft

Microsoft verzorgt de platform-as-a-service infrastructuur waarbinnen onze SaaS-diensten draaien. Het Microsoft Azure platform kenmerkt zich door een hoge beschikbaarheid en is een solide basis voor ons SaaS-platform.

Microsoft Azure is o.a. ISO 27001 en ISO 20000 gecertificeerd, en voldoet tevens aan de eisen van de NEN7510.

Flowmailer

Flowmailer B.V. wordt ingezet voor het versturen van e-mails vanuit onze software oplossingen.

Escrow4all | | Betrouwbaarheid & continuiteit | Infoland

Escrow4all verzorgt een goede en voordelige collectieve Escrow regeling voor klanten van Infoland.