Door een integrale aanpak worden risico’s kansen!

Risico’s vaststellen op alle niveaus, over alle domeinen en vanuit alle disciplines. Integraal risicomanagement geldt als voorwaarde voor efficiëntie en effectiviteit, stelt Marieke Kessels, directeur van Infoland en gepromoveerd op het onderwerp Risicomanagement.

Welke trends zie je momenteel in de markt?
“De voornaamste trend is dat risicomanagement steeds breder getrokken wordt. Waar organisaties eerder vooral operationeel keken naar losse domeinen – en daarmee tamelijk reactief werkten – zijn veel bedrijven nu bezig om het organisatie breed in te richten en pro actiever te werken. We zien dan ook steeds vaker dat er vanuit strategisch perspectief wordt gewerkt. Cruciaal daarbij is dat risico management gekoppeld is aan de bedrijfsdoelen. Dat maakt dat je je op kansen richt. Je hebt een doel voor ogen, alleen staan er zaken in de weg. Daar ga je over nadenken en bepaal je een strategie voor.”

Er is dus een toenemende volwassenheid?
“Zo kun je dat inderdaad stellen. Wat overigens versneld wordt door steeds strengere normen die opgelegd worden. ISO 9001, waar veel bedrijven mee te maken hebben, is wat dat betreft een goed voorbeeld.” Benieuwd naar de rest van dit artikel?

Marieke |  | Door een integrale aanpak worden risico's kansen | Infoland
pijl oranje 4 |  | Door een integrale aanpak worden risico's kansen | InfolandMarieke Kessels is directeur Sales & Operations bij Infoland en gepromoveerd op het onderwerp Risicomanagement.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

© Infoland BVBA 1998-2020