De drijvende kracht achter innovatie: De mens

In een markt die zich kenmerkt door steeds verdergaande internationalisering én waar concurrentie alsmaar sterker wordt, is innovatie tegenwoordig echt een vereiste. Organisaties die in staat zijn succesvolle innovaties door te voeren en deze vervolgens internationaal te vermarkten, behoren tot de sterksten in hun industrie. Daarbij is het van belang om meer dan alleen een technologische en procesmatige benadering te hanteren. Het is juist de mens die de bepalende factor is voor het welslagen van innovaties.

Meer dan baanbrekende uitvindingen

De perceptie van innovatie is zeer divers. Nog te vaak wordt innoveren alleen maar beschouwd als het doen van grootse, grensverleggende ontdekkingen. Een gemiste kans zo blijkt uit interviews met top managers van Hauzer Techno Coating (Rik Smabers), Bosch Security Systems (Lucien Meijer) en Vanderlande Industries (Gert Bossink). Zij benadrukken dat het eigenlijk gaat om vernieuwing. Of meer specifiek: vernieuwing die toegevoegde waarde levert voor de klant. Deze meer omvattende definitie van innovatie maakt het voor nagenoeg alle medewerkers van een organisatie mogelijk te participeren in het innovatieproces: van idee tot lancering. Naast het feit dat dit per definitie leidt tot een grotere hoeveelheid ideeën, komt deze brede betrokkenheid ook het draagvlak voor de uiteindelijke oplossingen ten goede. Om het vermogen van iedereen in een organisatie (om mee te werken aan die vernieuwingen) optimaal in te zetten, is het van belang dat medewerkers zich veilig voelen om nieuwe ideeën te opperen en om ongebaande paden te bewandelen. Dit vraagt om positieve feedback door superieuren, ook als de gepresenteerde ideeën aanvankelijk onrealistisch lijken.

Onzekerheden ontdekken

Innovatie is kansrijk. Het biedt individuen de mogelijkheid bij te dragen aan vernieuwing, en daarmee aan het succes van de organisatie. En juist omdat het mensenwerk is, vraagt het om een mensgerichte benadering. Een innovatieproces is immers niet zomaar een proces. Het is een proces met specifieke eigenschappen. Alhoewel in een innovatietraject de oplossingsrichting veelal bekend is, kenmerkt het traject zich door onzekerheid, aldus Gert Bossink en Rik Smabers. Denk hierbij aan het gaandeweg ontdekken van mogelijkheden, het out-of-the-box denken en het benoemen en afwegen van risico’s. Allemaal aspecten die zorgen voor de nodige dynamiek. Dit vraagt om specifieke competenties van de mensen die betrokken zijn bij het innovatieproces.

Visie, leiderschap en teamwork

Innovatie is teamwork. Sterker nog, het dynamische karakter van een innovatietraject vraagt om open samenwerkingsvormen, waarin ook klanten, partners en externe deskundigen participeren. De daarmee gepaard gaande groepsdynamica vereist sterk leiderschap. Het enthousiasmeren en motiveren van medewerkers staat daarbij voorop. Ideeën leiden namelijk niet altijd (direct) tot welslagen. Succesvolle innovatie vraagt per definitie om vasthoudendheid. Met de vage stip aan de horizon in beeld, houdt de leider zijn team op koers. Maar falen mag.

Benieuwd waarom en hoe je draagvlak creeërt? Download dan het volledige artikel hieronder:

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Marieke | | De drijvende kracht achter innovatie: De mens | Infoland
pijl oranje 4 | | De drijvende kracht achter innovatie: De mens | InfolandMarieke Kessels is directeur Sales & Operations bij Infoland en gepromoveerd op het onderwerp Risicomanagement.