JCI

JCI

Verbeteren van veiligheid en kwaliteit
van de zorg op internationaal niveau

JCI-accreditatie


De JCI-accreditatie is ontstaan vanuit de groeiende vraag naar gestandaardiseerde evaluatiemethoden in de zorgsector. Het doel van JCI is om de veiligheid en kwaliteit van de zorg op internationaal niveau te verbeteren door o.a. internationale doelstellingen op het gebied van patiëntveiligheid te hanteren. Deze internationale standaarden/ richtlijnen zijn in de praktijk zeer bruikbaar voor organisaties in de zorgsector.                 
Accreditatie in de zorg
ScheidingslijnAcademisch Medisch Centrum

AMC kiest voor JCI


Het Academisch Medisch Centrum heeft als eerste ziekenhuis in Nederland een zeer zware internationale toets doorstaan op het gebied van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Op meer dan 1200 verschillende aspecten is het AMC goed beoordeeld. Het AMC heeft gekozen voor het Amerikaanse JCI omdat ze zich willen spiegelen aan internationale JCI-geaccrediteerde ziekenhuizen. Het AMC maakt gebruik van diverse producten uit de iProva suite.
Scheidingslijn

Ondersteuning voor zorginstellingen bij het
accreditatieproces


Belgische ziekenhuizen overwegen voornamelijk het NIAZ en JCI model voor accreditatie. In deze leaflet leest u meer over de methodieken en over de integrale oplossing van Infoland waarmee u de accreditatie kunt behalen.


Accreditatie
Scheidingslijn

 

iProva Bol

Voldoe aan de norm met iProva

 

De producten uit de iProva suite kunnen u ondersteunen bij het behalen van een JCI-accreditatie. We lichten er enkele voor u uit:

  • iCompliance: kan worden ingericht met alle standaarden van de JCI, waardoor het mogelijk wordt om per standaard het bijbehorende bewijsmateriaal aan te duiden.
  • iCheck: Zowel de JCI norm als de bijbehorende measurable elements kunnen in iCheck worden geïmporteerd. U hoeft deze dus niet handmatig zelf in te voeren.
  • iTask: bruikbaar voor het registreren en opvolgen van eventuele verbetermaatregelen.

 
Meer over iProva

scheidingslijn